Întrebări frecvente

Portrivit atr. 46, din Codului Muncii al Republicii Moldova persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la împlinirea vîrstei de 16 ani, de asemenea:

„… (3) Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vîrstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.
(4) Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vîrstă de pînă la 15 ani, precum şi angajarea persoanelor private de instanţa de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în funcţiile şi activităţile respective.”

Dacă te angajezi, fiind minor ești obligat:
să respecți condițiile cu privire la legislația muncii impuse de angajator pe întreaga perioadă de salarizare,
să-ți cunoști drepturile pentru a nu fi forțat să lucrezi ilegal și în condiții care depășesc starea ta fizică.
Codul muncii al Republicii Moldova este principală sursă, unde poți găsi informația privind drepturile și obligațiile tale:

Pentru detalii accesează

Află mai multe

Decizia de a urma o profesie poate veni spontan, dar poate fi bine gândită, analizată și cu ajutorul persoanelor specializate în orientarea profesională și ghidare în carieră. Astfel de specialiști poți găsi atât în sfera bugetară și să fii instruit și ghidat gratuit, precum:
Site-ul nostru – pagina de contacte
Școala: psihologul școlar, profesorul de consiliere școlară și profesională, sau ed. civică, dirigintele;
Centrele specializate pentru copii și adolescenți: ex: CMIOP- Centrul Municipal de Informare și Orientare Profesională;
ANOFM- Agenția Națioanlă pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din Republica Moldova, existentă în fiecare sector din municipiul Chișinău și în fiecare raion din Republică (http://www.anofm.md/).

Află mai multe

Alegerea unei profesii nu este o decizie unilaterală. Dacă am întreba mai mulți oameni din diverse domenii, fiecare ar avea un răspuns personal, ce l-a determinat să aleagă profesia în care lucrează. Unii vor spune: „am dorit să continui profesia părinților”, alții vor spune „de mic am avut talent în acest domeniu” și astfel ne dăm seama că există diferiți factori care ne pot ajuta sau determina să ne alegem profesia de viitor. Multitudinea factorilor de care trebuie să ținem cont se împarte în două categorii mari:
Factorii externi: familia, cerințele pieții muncii, tendințele sociale, economia țării și economia lumii, cerințe specifice ale profesiei, salariul și avantajele materiale.
Factori interni: înclinațiile și dorințele tale, valorile și motivațiile tale, abilitățile și aptitudinile tale, personalitatea ta, nivelul de cunoștințe, starea de sănătate.

Află mai multe

Este cunoscut și “vizibil” faptul că economia țării și din toată lumea, suferă transformări continue, că unele meserii de mare interes în anii anteriori acum nu se mai regăsesc în prima linie a preferințelor și pe piața muncii.
În 2014 au fost introduse mai multe profesii în noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova
vezi Anexa „structura” , preponderent din domeniul tehnologiilor informaţiei şi telecomunicaţiilor, din sistemul financiar-bancar, activitatea comercială, protecţia socială, precum şi cele ce reflectă noile procese tehnologice din industrie şi noile tipuri de servicii, prestate populaţiei, printre care:
Administrator credite,
Brand manager,
Consultant afaceri în agricultură,
Lichidator,
Biotehnolog,
Manager furnizarea serviciilor internet,
Auditor energetic,
Maistru recepţioner auto,
Asistent familial, asistent judiciar,
Expert poligraf,
Arhitect de aplicaţii,
Dezvoltator de pagini web,
Arhitect baze de date,
Instructor de fitness.

Află mai multe

În orice profesie poți să ajungi să fii bine plătit dacă vei fi un angajat profesionist. Pentru informații suplimentare despre ofertele vacante și condițiile de ocupare a acestora:
Vizitați agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, aici;
Contactați Centrul de Apel – Piața Muncii la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) de luni până vineri, orele 08.30 – 15.30;
Vizitați Centrul de informare despre Piața Muncii, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90, de luni până vineri, orele 08.00 – 17.00;

Accesați portalul www.angajat.md

scrierii oricărui CV este de a-i oferi angajatorului o succintă prezentare a calificărilor şi studiilor tale.
CV-ul trebuie să fie cât mai concis posibil, parcurgerea lui să ia din timp maximum 20 de secunde. El vă reprezintă atât ca informaţie, cât şi ca formă: îngrijire şi paginaţie, formulările să fie fără prescurtări, calitatea scrisului poate mări sau micşora şansele pentru un interviu.
CV-ul trebuie să conţină următoarele informaţii:
Nume, prenume;
Data, anul şi locul naşterii;
Adresa, domiciliul actual;
Numărul la care poți fi contactat;
Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, copii);
Obiectivul profesional (ce dorești să faci?);
Notarea studiilor, a experinței de voluntariat și a celei profesionale să se facă în ordine invers cronologică; începând cu cele mai recente, ex: 2016, 2015, 2010…etc);
Completează CV-ul aici

Află mai multe

Din 18 iunie 2010, Guvernul a adoptat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la implementarea Legii voluntariatului în R. Moldova, Legea nr. 121.
Pentru detalii accesează

Potrivit acestei hotărâri, voluntarul va primi un carnet de voluntariat, în baza căruia orele de voluntariat vor conta în vechimea de muncă, la înmatricularea în instituţiile de învăţământ superior, la oferirea de burse sau la cazarea în cămine studenţeşti, etc.
Important de știut că Instituţia gazdă (unde persoana va activa ca voluntar) este obligată să încheie cu voluntarul un contract de voluntariat dacă acesta este implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar.
Contractul de voluntariat poate fi încheiat cu persoane care au atins vârsta de 16 ani. Persoanele care au atins vârsta de 14 ani pot încheia contract de voluntariat cu acordul scris al reprezentantului lor legal.

Află mai multe