feedback [contact-form-7 404 "Negăsită"]
Loading posts...

Piața Muncii

 

Toate țările, indiferent de venitul acestora, se confruntă cu adevărate provocări în crearea și menținerea locurilor de muncă adecvate pentru cetățenii lor. Ocuparea forței de muncă este un subiect ce capătă amploare în condițiile în care populația globală și numărul de lucrători – crește, în special în țările în curs de dezvoltare. Organizația Internațională a Muncii  estimează că, în următorii 10 ani, în lume vor fi nevoie de mai mult de 600 de milioane de locuri de muncă noi pentru a se evita o creștere suplimentară a șomajului.

Promovarea locurilor de muncă la nivel mondial presupune pregătirea corespunzătoare a potențialilor angajați și posibilitatea acestora de a dobândi competențe, ce vor garanta obținerea performanțelor.  Persoanele cu mai multă educație și abilități mai cotate sunt mai atractivi în a fi angajați în locuri de muncă stabile și de asemenea, să câștige mai mult, astfel asigurând o viață mai bună pentru familiile lor. Una din preocupările principale ale companiilor din țările în curs de dezvoltare, ca Moldova, este atragerea lucrătorilor corespunzător calificați.

Potrivit Forumului Economic Global peste 5 ani, cel puțin 1/3 din capacitățile angajaților (35%) ce momentan sunt considerate importante, se vor schimba.

Către 2020, a IV-a Revoluție Industrială va livra tehnologii robotizate avansate, transport autonom, inteligență artificială, biotehnologie și genomică.

Toate aceste transformări vor schimba modul în care trăim și cel în care lucrăm. Unele job-uri vor dispărea, altele se vor extinde și job-uri ce nu există astăzi, vor deveni foarte căutate. Cert este că angajații vor trebui să-și alinieze abilitățile pentru a face față ritmului schimbărilor.

 

Pentru prima dată anul curent, agenţii economici selectaţi au fost intervievați cu privire la insuficiența de competenţe, care sunt un obstacol pentru sporirea productivităţii întreprinderilor şi a competitivităţii forţei de muncă pe piaţa muncii din Republica Moldova

Chestionarul cu privire la competenţe cuprinde 9 întrebări inclusiv 13 competenţe care au reflectat situația în ultimele 12 luni şi au identificat nivelul de insuficienţă a competenţilor la angajaţii companiilor chestionate:

 1. Competenţe lingvistice în limba de stat (abilitatea de a citi şi înţelege, precum şi de a scrie la un nivel relevant pentru locul de muncă)
 1. Competenţe numerice (abilitatea de a executa operaţii şi calcule matematice relevante pentru locul de muncă)
 1. Competenţe analitice şi de soluţionare a problemelor
 2. Etică a muncii/atitudine faţă de locul de muncă (angajament, responsabilitate, sârguinţă, onestitate) -Gândire creativă şi critică
 3. Abilitate de a lucra independent
 4. Abilitate şi dorinţă de a învăţa lucruri noi
 5. Competenţe de comunicare
 6. Competenţe de muncă în echipă
 7. Motivare, iniţiativă şi pro-activitate
 8. Cunoştinţe şi competenţe profesionale specifice locului de muncă
 9. Cunoştinţe de operare a calculatorului
 10. Cunoaşterea limbii ruse
 11. Cunoaşterea limbii engleze și a altor limbi străine

Analizând rezultatele agenților economici chestionaţi pe tipuri activităţi economice putem constata că tendinţa de creare a locurilor de muncă pentru anul 2017 este în descreştere comparativ cu anul 2016 cu excepția industriei prelucrătoare și agriculturii, silviculturii și pescuitului (graficul 4.1.).

imagi2Total pe ţară tendință de creare a locuri noi de muncă va rămâne la nivelul anului curent, creştere în agricultură, silvicultură şi pescuit şi industria prelucrătoare

imag3

În rezultatul chestionării agenților economici s-a constatat, ca lipsa competenților la specialiști prezintă un obstacol mai mare pentru funcționarea întreprinderii decât lipsa competențelor la muncitori, totodată lipsa competenţelor la muncitori sunt considerate insuficiente mai frecvent decât la specialişti.

imag4

Lipsa competenţelor la specialiştii tineri au un impact mai mare asupra productivităţii companiilor şi prezintă un obstacol mai mare pentru funcționarea întreprinderii decât lipsa competențelor la muncitori.

 

ima6 imag5 imag7

Conform datelor Biroului Național de Statistică cele mai multe persoane sunt ocupate în agricultură – 341,5 mii persoane sau 29,7% din totalul persoanelor ocupate. De asemenea, o pondere destul de mare o au și cei ocupați în comerț, hoteluri și restaurante – 191,5 mii persoane (16,7%) și în industrie 148,1 mii persoane (12,9%).

 

Surse:

 • http://anofm.md/files/elfinder/PROGNOZA%20FINALA%20.pdf