feedback [contact-form-7 404 "Negăsită"]
Loading posts...

Te-ai gândit vreodată să faci voluntariat?

 • Ce este un voluntar? Ce este voluntariatul?

Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care în sprijinul solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privatfără scop lucrativ.

Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar. Voluntariatul poate fi desfăsurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia.

 • Care sunt principiile voluntariatului?

  Principiile de bază ale voluntariatului
Voluntariatul se fundamentează pe următoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţămîntului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului excluzînd orice remunerare financiară sau materială din partea beneficiarului voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu excepţia acoperirii cheltuielilor legate de realizarea activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;
e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale;
f) cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară;
g) participarea la voluntariatul internaţional.

 • Care sunt drepturile și obligațiunile de a fi voluntar?

Drepturile şi obligaţiile voluntarului
(1) Voluntarului i se garantează un minimum de drepturi:
a) participarea la elaborarea şi derularea programelor pentru care a încheiat contractul;
b) desfăşurarea activităţii într-un anumit domeniu în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor existente în instituţia gazdă;
c) asigurarea medicală facultativă acordată de către instituţia gazdă, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident, de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii;
d) rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, în caz de necesitate – de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat;
e) posibilitatea de a solicita de la instituţia gazdă un certificat nominal şi scrisori de recomandare în baza metodologiei aprobate de Guvern, prin care să se recunoască prestarea activităţii de voluntar şi să se confirme experienţa şi abilităţile obţinute conform prevederilor contractuale;
f) dreptul la timp de odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
g) informarea corectă şi precisă cu privire la instituţia gazdă, politica organizaţională şi programele acesteia;
h) participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a voluntariatului.
(2) Voluntarul are următoarele obligaţii:
a) să îndeplinească sarcinile primite din partea instituţiei gazdă;
b) în exercitarea contractului de voluntariat, să se subordoneze conducerii instituţiei gazdă cu care a încheiat contractul;
c) să ocrotească bunurile utilizate în cadrul activităţii de voluntariat;
d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
e) să nu admită transmiterea obligaţiilor sale contractuale altor persoane fără acordul instituţiei gazdă;
f) să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat.

 • Care sunt centrele unde poți activa ca voluntar?

Instituţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrative care administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile prezentei legi, contracte de voluntariat.

Registrul de evidenţă a Instituţiilor Gazdă a activităţii de voluntariat eliberate Instituţiilor Gazdă a activităţii de voluntariat îl puteţi găsi aici.

 • Care sunt beneficiile de a fi voluntar?

În calitate de voluntar, conform articolului 14 din legea voluntariatului: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1

(2) Voluntarul primeşte un certificat nominal de voluntariat (pe numele său) şi scrisori de recomandare ce confirmă prestarea activităţii de voluntariat şi  confirmă experienţa şi abilităţile obţinute;

(7) Voluntariatul realizat de studenţi cu scopul de a dezvolta aptitudinile şi a acumula experienţa  profesională, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, va fi considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă dacă s-au confirmat cel puţin 40 de ore.

(5) Voluntariatul poate fi considerat vechime în muncă dacă voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu specialitatea sa, fapt ce se confirmă prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat.

Ex: dacă ești student la facultatea de jurnalism, fiind voluntar la un post de radio sau televiziune, sau orice alt mediu care se intersectează cu jurnalismul, perioda de voluntariat poate fi considerată –vechime în muncă și astfel, se subânțelege pentru toate domeniile care au tangență cu domeniul de studii și specialitatea învățată.

Astfel, voluntar poți deveni fiind pe băncile de liceu, să cunoști mulți oameni, să socializezi, să înveți din acel domeniu în care ești voluntar, iar cunoștințele acumulate neapărat vor fi valorificate fiind deja student, apoi în momentul angajării.

Conform Legii voluntariatului, universităţile acceptă documentele ONG-urilor, iar Ministerul Educaţiei susţine că a elaborat toate regulamentele necesare implementării legii.

Experienţa confirmată prin carnetul sau certificatul de voluntariat este recunoscută drept stagiu de practică şi se oferă anual cinci credite pentru 150 de ore de voluntariat. Atunci când doi candidaţi la o funcție au aceeaşi medie, activitatea de voluntariat constituie un avantaj.

Totodată, pe lângă organizațiile de tineret, în Moldova mai există încă câteva mii de alte organizații ale societății civile care au nevoie de voluntari. Majoritatea oportunităților de voluntariat sunt expuse  pe site-urile acestora.

După ce ai aflat tot ce era de aflat despre voluntariat, a sosit momentul să fii sincer cu tine

însuţi şi să te gândeşti bine ce calităţi ai tu de oferit pentru a găsi cel mai potrivit loc şi “rol”

pentru voluntarul din tine.

Voluntarii au anumite drepturi şi anumite responsabilităţi în contextul activităţilor pe care le

realizează în folosul cauzei respective. Relaţia dintre voluntari şi organizaţii este reciprocă:

voluntarii oferă energie, timp şi implicare, dar primesc în schimb informaţii, deprinderi şi

experienţă.

Înainte de a hotărî că vrei să devii voluntar, consultă cele mai utile sfaturi pentru voluntari:

 • Gândeşte-te ce doreşti tu de la o acţiune de voluntariat. Vrei să înveţi lucruri noi sau doar

vrei să contribui la o cauză?

 • Eşti interesat de un domeniu anume? Sau vrei să voluntariezi într-o zonă cu totul nouă, despre

care nu ştii nimic?

 • Gândeşte-te la ce ai de oferit. Entuziasm şi energie, aptitudini şi calităţi tehnice, experienţă

de viaţă?

 • Cât timp eşti dispus să acorzi acestei acţiuni? Câte zile pe săptămână sau pe lună?
 • Fii sincer, deschis şi organizat.
 • Pune întrebări atunci când voluntariezi.
 • Fii curajos. De cele mai multe ori cel mai greu lucru în voluntariat este să faci primul pas.

 

Informații utile despre voluntariat:

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336054&lang=1

http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/registru_evidenta_institutiile_gazda_complet_1_1.pdf