feedback [contact-form-7 404 "Negăsită"]
Loading posts...

Unde poți merge dupa finalizarea clasei a 9-a ?

Structura sistemului de învăţămînt din Republica Moldova

postat

Învăţământul liceal Învăţământul liceal asigură o pregătire constituită din obiectele școlare (conform curriculumu-lui liceal http://www.edu.gov.md/ro/content/invatamint-general).

Studiile liceale se finalizează cu examenul de Bacalaureat, după care obții diploma de bacalaureat cu care poți merge la univeristate.

Durata învăţământului liceal cu frecvenţă la zi este de 3

ani (clasele X – XII).

 

Învăţământul secundar

profesional

 

Învăţământul secundar profesional asigură pregătirea într-o

meserie(profesie)

Învăţământul secundar organizează ca

învăţământ de zi ori seral în şcoli profesionale şi în şcoli

de meserii.

 

Învăţământul mediu de

specialitate

 

(Învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu)

Învăţământul  de specialitate se realizează în

colegii şi asigură pregătirea cadrelor de specialitate.

Admiterea la studii în colegii se efectuează pentru

absolvenţii de gimnaziu, de şcoală medie de cultură

generală, de liceu şi de şcoală profesională.

În funcţie de studiile dobândite şi de specialitatea aleasă,

învăţământul de specialitate are durata de 2-4 ani:

pentru persoanele cu studii gimnaziale – 4 ani şi pentru

cele cu studii medii de cultură generală sau de liceu – 2

ani, iar în ceea ce priveşte profilul “Medicină”, termenele

vor fi de 5 şi, respectiv, 3 ani. Pentru persoanele admise

la studii în colegiu în baza studiilor dupa 9 clase se asigură

învăţământul liceal şi susţinerea examenului de

bacalaureat.

 

Învăţământul superior Învăţământul superior are drept scop:

– formarea unei personalităţii  dezvoltate şi

creative, pregătirea, înbunătățirea şi recalificarea la

nivel superior specialiştilor şi a profesorilor

în diverse domenii;

– asigurarea noastră de a-şi  extinde studiile;

– promovarea cercetării ştiinţifice şi implementarea

rezultatelor ei;

– păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului

ştiinţific, tehnic, artistic şi cultural.

Învăţământul superior se realizează prin instituţii de

învăţământ superior: universităţi, academii şi institute.

Admiterea în învăţământul  la universitate se face prin concurs,

în baza diplomei de bacalaureat, a atestatului de studii

medii sau, după criterii generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

 

Învăţământul

postuniversitar

 

Învăţământul dupa universitate  este organizat pentru cei care au obținut

diplome de licenţă sau diploma postuniversitara şi

asigură specializarea într-un domeniu.

Învăţământul dupa universitate  se realizează prin adause suplimentare sau

doctorat, post-doctorat, rezidenţiat, secundariat, cursuri de

specializare şi imbunatatire, organizate în instituţiile de

învăţământ  sau în

instituţiile de cercetări ştiinţifice. În învăţământul medical

pregătirea postuniversitară prin rezidenţiat este

obligatorie.

 

Vezi aici instituțiile la care poți merge să îți continui studiile:

http://edu.gov.md/ro/content/institutii-de-invatamint-acreditate